"EVT Sektöre Mercek Tutuyor"

Ortaya çıkışı dünya piyasasına yön veren sektörleri ve bu sektörlerde yer alan firmaları yakından incelemeye dayanan Mercek, Üniversite-Sanayi işbirliğini pekiştirmeyi amaçlayan ve sektörün öncü firmalarıyla öğrencileri profesyonel bir tabanda buluşturan; vaka analizi, mülakat simülasyonları ve sektör eğitimlerini bünyesinde barındıran, yıl boyu süreklilik arz eden tek günlük etkinlikler serisi şeklinde gerçekleşmektedir. Mercek etkinliği başta sponsor firmalarımız olmakla birlikte yıl içinde işbirliği gerçekleştirdiğimiz firmalara talep ettikleri öğrenci kitlesine doğrudan ulaşma imkanı sağlamakta, bir gün boyunca gerek tanıtım gerek katma değer açısından çeşitli fırsatlar sunmaktadır.